สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-MENSCR)ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น . นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-MENSCR)ประจำปีงบประมาณ 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในรูปแบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สพป.เลยเขต 3