สพป.ชุมพร เขต 1 มอบเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ 13 มีนาคม 2566  เวลา 11.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านยายไท จำนวน 2 ราย กรณีบ้านพักอาศัยไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและครอบครัวนักเรียน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายฯ ร่วมมอบเงินอีก จำนวน 15,000 บาท และสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค -บริโภค จำนวน 2,253 บาท เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทั้งสองคนเบื้องต้นในครั้งนี้ด้วย