สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

13 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อเสนอโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุณภาพการศึกษาแบบยั่งยืนผู้เรียนในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา ณ ห้องประชุมอำเภอหนองแซง