สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางวีระวรรณ สัตถาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1