สพป.กระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยกา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  ของศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยกา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง)  ของศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565  โดยนางสาวพรเพ็ญ  ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เป็นประธานการประชุม