สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2566 และเป็นประธาน การประชุม PLC มอบนโยบายการปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม