ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามประเมิน RT และ NT

15 มีนาคม 2566 นายธงชัย จันแย้  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด ตรวจเยี่ยมสนามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565  เป็นขวัญ กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมทั้งนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการงานในภารกิจของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอน