ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meeting)

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางสาวรัตนาวดี เวศน์บางแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meeting) แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมชลนที อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 2