ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามตรวจข้อสอบ NT โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 โรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วยโรงเรียนวัดตรณาราม อำเภอพุนพิน โรงเรียนบ้านท่าแซะ อำเภอท่าฉาง และโรงเรียนวัดชยาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนดังกล่าวให้การต้อนรับโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดให้มีการทดสอบ จำนวน 162 สนามสอบ จากโรงเรียนทั้งหมด 181 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ จำนวน 3,367 คน