สพป.อุทัยธานี เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖  นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒- ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/cDvMK84wm7EbWKTK6