สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมรับฟังนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมรับฟังนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting เพื่อให้การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2