สพม.ลำปาง ลำพูน ให้ความรู้บำเหน็จบำนาญ ผู้จะเกษียณ ปี 2566 โรงเรียนลำปางกัลยาณี