สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สอบสัมภาษณ์คัดเลือกธุรการโรงเรียน

วันเสาร์ ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.เทพบดินทร์ คะสา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานในการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุม 2 และห้องประชุมหน้าห้องรองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 /ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน