สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน 2561

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน 2561 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง โรงเรียนบ้านหนองหลัก โรงเรียนบ้านห้วยงูสิงห์ โรงเรียนบ้านแม่แสม โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง และโรงเรียนบ้านดง เพื่อให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด