สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมจัดทำข้อมูลผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งครู

วันจันทร์  ที่ 20 เดือน มีนาคมพ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายเทวัน  พอใจ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ดร.เทพบดินทร์  คะสา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู  ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ  รายงาน

ธีรธิดา พรหมมาแบน