สพป.ชัยนาท วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท  พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย บ้านเรียนศศิภวรรณ บ้านเรียนน้องพลอย บ้านเรียนน้องต้นกล้า และบ้านเรียนนัตสึ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท