สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์