สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีรับมอบอาคารและอุปกรณ์ “ศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร” (โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่ 12)

28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และ ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นตัวแทนรับมอบอาคารพร้อมอุปกรณ์ฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) ให้การต้อนรับคณะฯ ผู้สนับสนุนจากบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่ได้มามอบทุน “โครงการโรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12 จัดทำศูนย์การเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เพื่อการแปรรูป ครบวงจร พร้อมมอบอุปกรณ์การทำกระดาษรีไซเคิล จำนวนเงินทั้งสิ้น 244,178 บาท และมอบรองเท้าผ้าใบ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางวารุณี รักงาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)