สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือน ๑ เม.ย.๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การนี้ ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน/รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุม  ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี โดยมี นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว

สุกัญญา หมั่นจิตร์