สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณารางวัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชลนที อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 2