สพป.เพชรบุรี เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณาในประเด็นด้านการบริหารงานบุคคลที่สำคัญ โดย นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม และอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 โดยมี ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นางนลินพร กลัดกลีบ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ