สพป.พิจิตร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 

เมื่อ 28 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมตะเภาแก้ว สพป.พิจิตร เขต 1 ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา รอง.ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สพฐ. และจังหวัดพิจิตรสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารกิจการลูกเสือ