ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.พิษณุโลก เขต 1

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดได้แก่ โรงเรียนบ่อวิทยะบางระกำ โรงเรียนวัดหนองอ้อ โรงเรียนบ้านหนองขานาง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม โดยเยี่ยมชมบริเวณทั่วของโรงเรียน อาทิ อาคารเรียน ห้องประชุม ได้ตรวจเยียมชั้นเรียนพร้อมพูดคุยกับนักเรียน และได้พบปะพูดคุยกับคณะครู และให้กำลังใจในการทำงาน

https://www.facebook.com/100057782674634/posts/pfbid0atFLSdxY3qkSYQB1c5EyKMm8RL11qodZSwLLLnRkn7kAiGQjAmRTYUYYs6jpHte