นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมคณะได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น โดยใช้โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าเป็นสถานที่ในการประเมินผู้บริหารในครั้งนี้

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)