สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รุกเดินหน้าบริหารงานบุคคล ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 2/2566

+++++วันที่ 23 มีนาคม 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ครั้งที่ 2/2566 หลังจากที่ ก.ค.ศ.มีประกาศแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุม นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีนายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และนางยุพา อ้าหมาด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง    เรวดี…ภาพ / ข่าว