โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่  สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี ระดับเขตสุขภาพที่ 11  เข้าร่วมประกวดระดับประเทศต่อไป

//////นายพรชัย  สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1  อำเภอเหนือคลอง เปิดเผยว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดคลิปวีดีโอการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี ปีการศึกษา 2566  ระดับเขตสุขภาพที่ 11  ได้เป็นตัวแทน เข้าประกวดระดับประเทศในเดือนเมษายน 2566 ต่อไป  ซึ่งการประกวดคลิปวีดีโอดังกล่าว เป็นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ที่โรงเรียนได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565  เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแบบ Active Learning เช่น การเรียนรู้ของนักเรียนที่โรงเรียนหรือที่บ้าน เช่น กิจกรรมการตรวจฟันบุคคลในครอบครัว กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพช่องปากของนักเรียน ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพช่องปากของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพช่องปากในโรงเรียนหรือชุมชน   กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างน้อย 30 คนขึ้นไป  และจัดส่งคลิปประกวดวีดีโอ ไปยังศูนย์อนามัยที่ 11 ทำการคัดเลือก โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนของศูนย์อนามัยที่ 11 เข้ารับการคัดเลือกผลงาน และมอบรางวัล ในระดับประเทศ เดือนเมษายน 2566 นับเป็นรางวัลความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่ง ซึ่งเป็นรางวัลที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี