สพป.อุดรธานี เขต ๔ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ รุ่น”เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

สพป.อุดรธานี เขต ๔ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ รุ่น”เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕๖ คน เข้าร่วมการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ รุ่น “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดยได้เกียรติวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเพื่อน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอด อาทิ เป็นวิทยากรอบรมขยายผลในหน่วยงานของตนเอง เป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถเป็นครูและผู้ช่วยครูให้กับจิตอาสารุ่นต่อไปได้เป็นอย่างดี
โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา จาก สพป.อุดรธานี เขต ๑–๔ และ สพม.๒๐ จำนวน ๘๘๖ คน ร่วมอบรมในครั้งนี้