สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สุโขทัย เขต 2

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ตาก เขต 1 ไปศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ สพป.สุโขทัย เขต 2 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 ณ สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยมี  นายวิรัช พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำบุคลากรในสำนักงาน และรับชมวีทีอาร์ สรุปผลการดำเนินงานระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อนำผลการศึกษาดูงานไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. และนำไปต่อยอดระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป.