รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ณ รร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นางกชพร มิ่งประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยมี นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูแลเบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้ให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนที่เข้าทำการสอบดังกล่าว