รองเลขาธิการ กพฐ. “เกศทิพย์” ติดตามการรับนักเรียน ม.4 ณ รร.เทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี (สพม.กาญจนบุรี) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง ผอ.สพม.กาญจนบุรี พร้อมด้วย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัด สพม.กาญจนบุรี ร่วมต้อนรับ

สำหรับโรงเรียนเทพมงคลรังษี มีผู้สมัครสอบระดับชั้น ม.4 จำนวน 265 คน มีแผนการรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ จำนวน 8 ห้อง นักเรียน 320 คน และห้องเรียนพิเศษ จำนวน 2 ห้อง นักเรียน 60 คน รวม 10 ห้อง นักเรียน 380 คน มีแผนการเรียนที่เปิดสอน ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ “เพชรนนทรี” ห้องเตรียมสี่เหล่าทัพ ห้องเตรียมพยาบาล/สาธารณสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ แผนการเรียนทั่วไปเน้นอาชีพ และแผนการเรียนทั่วไปเน้นกีฬา โดยจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 30 มีนาคม 2566 และมอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2566

ทั้งนี้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ได้ให้แนวคิดในการบริหารการจัดการศึกษาในอนาคต อีกทั้งชื่นชมและให้กำลังใจนักเรียน นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ตัวแทนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง