ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.ร.ร.กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร

วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคมพ.ศ.2566 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2566) นำโดย นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ,นายบุญช่วย คันธีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง กรรมการและนางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ลงพื้นที่ไปประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน //ขอขอบคุณผู้บริหารกลุ่มไตรมิตรที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ /++ ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน