กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม  2566  เวลา 08.15 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและคณะบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  ยืนสงบนิ่ง แสดงถึงสัญลักษณ์   การขับเคลื่อนเขตสุจริต  สร้างวินัย ตรงต่อเวลา ปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  พร้อมทั้งมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ