เชิญชมนิทรรศการภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (ซีมีโอ สปาฟา) จะมาจัดนิทรรศการ “ภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 2566 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการได้ ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ