การเสนอชื่อเข้าประกวดผลงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อเข้าชิงรางวัลยูเนสโกด้านการศึกษาของเด็กหญิงและสตรีประจำปี พ.ศ.2566

ด้วย ยูเนสโกประสงค์จะมอบรางวัล 2023 edition of the UNESCO Prize for Girl’s and Women’s Education จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 50,000 เหรียญสหรัฐให้กับบุคคล สถาบันหรือองค์กรที่ดำเนินงานด้านการศึกษา สนใจสมัครเข้าชิงรางวัล ผู้สมัครจะต้องนำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ