ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 โรงเรียนบ้านหินประกาย

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีวันแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหินประกาย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผูกแขนอวยพรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินประกาย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก