สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบวุฒิบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน 88 คน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2