สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบนโยบาย โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา 4 ด้านคือ1.การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง2.การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง3.การมีงานทำ มีอาชีพ และ 4.การเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ให้กับโรงเรียนนำสู่การปฏิบัติ โดยก่อนการประชุมได้จัดให้มีพิธีถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร