รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” บรรยายพิเศษ อบรมข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด สพฐ.

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมสัมมนา “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ของข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก