สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)