สพป.ราชบุรี เขต 2 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียน

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น . ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และ ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียน โดยทั้ง 2 องค์กรจะประสานความร่วมมือกัน และสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตลอดจนนิเทศติดตาม ประเมินผล บันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2