ผอ. สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประยงค์ สารภูมิ ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมี นายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระครูวิมลคุณากร ชั้น ๒ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา สำนักชลประทานที่ ๑๒

      ทั้งนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนัชชา  คำแดงไสย์ นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม รับรางวัลบุคคลทางการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศอันดับที่ ๑ สาขาสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร นางสาวสมจิตร  ภู่ระหงษ์
ครูโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม รับรางวัลบุคคลทางการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศอันดับที่ ๑ สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ชนะเลิศอันดับที่ ๑ สาขากลุ่มยุวเกษตรกร จากนายนที มนตริวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก