Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน

>>>>>>วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ซึ่งประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวนักเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวนักเรียน ขอขอบคุณนางสาวยาวีนา อีแต ผอ.รร.ชุมชนสหพัฒนา และคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปบ้านนักเรียน