สพป.ตาก เขต 1 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบฯ สำหรับผอ.บรรจุใหม่

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารประมาณของโรงเรียนในสังกัด สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.62 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการ โดยมี นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้.