สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับผลคะแนนในการทดสอบ O-net คะแนนเต็ม 100 คะแนน สนอง นโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพ