รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดบ้านนิทรรศการ วิชาการ ทักษะอาชีพ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม ร.ร.ความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านนิทรรศการ วิชาการ ทักษะอาชีพ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะอาชีพ วิชาการ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการจัดนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประธานกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายฯ ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิด ในโอกาสเดียวกันนี้ มีโรงเรียนบ้านหนองแก้ว (ราษฎร์ผดุงวิทยา) โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง โรงเรียนบ้านแทงวิทยา โรงเรียนบ้านจาน ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย///////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

Parichat Ardsamdang
Latest posts by Parichat Ardsamdang (see all)