สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1(1เมษายน 2566)

วันศุกร์ ที่ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1(1เมษายน 2566) สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน,นายอาคม สีพิมพ์สอ รอง ผอ.สพป.เลยเขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมตาโขน สพป.เลยเขต 3