สพม.36 นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่/ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับผู้อำนวยกลุ่ม และนางสุทรา  เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก/แสงเดือน  สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ข่าว/