คณะผู้เข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่ตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. เข้าศึกษาดูงาน การเรียนรู้ในสภาพจริง สพม.36

 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้รับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา คือการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic learning) ของผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 จำนวน 11 คน โดยหลักสูตรพัฒนานอกจากการเรียนรู้สภาพจริงแล้วยังประกอบการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการด้านการศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยวิทยากรพี่เลี้ยง ผู้ประสานงาน และผู้เข้ารับการพัฒนา รวมจำนวน 18 คน ซึ่งนำคณะโดย นาวสาวสายสวาท วิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน/ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพม. 36/ภาพ-ข่าว/