สพป.ระยอง เขต ๒: พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในเปิดงานบัณฑิตน้อยและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนรุ่งนภาพิทยา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน โดยมีนักเรียนจบการศึกษาระดับอนุบาล จำนวน ๑๕๐ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๕๔ คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๕ คน