การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “แก่งคอยเกมส์” ครั้งที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “แก่งคอยเกมส์” ครั้งที่ ๒ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ โดยมี นางวัชรี สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและส่งเสริมให้รักการเล่นกีฬา ซึ่งในปีนี้สหวิทยศึกษาผาเสด็จเป็นเจ้าภาพ การนี้ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

สุกัญญา หมั่นจิตร์